Program english
Program
PŘIPRAVOVANÝ PROGRAM
Technologie pro budoucnost Úterý, 13. 9.
 posluchárna T2:D3-209 (FEL Dejvice)
ČASPROGRAM
08:30 - 09:30Nanotechnologie a chytré struktury
doc. Ing. A. Fojtík, CSc. 
09:30 - 10:00projekce snímků
– Katedra kybernetiky FEL
– 23 000 na půdě – o čem mluví studenti na ČVUT v Praze
– Inteligentní metody pro vyhodnocování EEG  
10:00 - 10:25Medicína a inženýrství - zajímavosti studia na FMBI
ing. I. Skopalová 
10:25 - 10:30projekce snímku
Ovládání domácích zařízení a přístrojů 
10:30 - 11:00Domácnost zítřka
Ing. T. Strašrybka  
11:00 - 11:30Personalizovaná medicína
Ing. T. Strašrybka 
11:30 - 12:00projekce snímků:
– Bezpečnost počítačových sití CAMNEP
– Agent Fly – bezpečnost letového provozu
– 3D rekonstrukce fasád
– Studentské robosoutěže 
 posluchárna T2:D3-209 (FEL Dejvice)
ČASPROGRAM
13:00 - 17:30Odborný seminář na téma Podpora studijních programů a řízení procesů s využitím informačního systému ČVUT pod záštitou prof. Ing. Petra Moose, CSc., prorektora pro rozvoj ČVUT v Praze 
13:00 - 13:15Zahájení
prof. Ing. V. Havlíček, CSc., rektor ČVUT v Praze 
13:15 - 13:35Procesní model řízení univerzity a kvalita vzdělávací činnosti
prof. Ing. Petr Moos, CSc.  
13:35 - 13:50Integrace IS ČVUT (+ podpora modelu řízení)
Ing. P. Zácha, Ph.D  
13:50 - 14:10Elektronizace toku dokumentů
Ing. M. Kalika, Ph.D.  
14:10 - 14:30Rozvoj informačního systému FIT
Ing. V. Mezera  
14:30 - 14:50Integrace informačních systémů FD
Ing. L. Svoboda 
14:50 - 15:10Rozvoj elektronické podpory výuky nových studijních programů FEL
doc. Ing. J.Vodrážka, Ph.D.  
15:10 - 15:30malé občerstvení - přestávka 20 min.  
15:30 - 15:50Inovace studijního oboru Architektura na FA
doc. Ing. arch. J. Jehlík  
15:50 - 16:10Zajištění bezpečného provozu laboratoří FS
doc. Ing. M. Vrabec, CSc.  
16:10 - 16:30Mezinárodní e-learning projekty FEL pro zvýšení kvality výuky technických oborů
doc. Ing. J. Svoboda, CSc. 
16:30 - 16:50Podpora profesních studijních programů a oborů s využitím informačních a komunikačních technologií pro zvýšení dovedností studentů FBMI
doc. Ing. J. Hozman, Ph.D.  
16:50 - 17:10Rozvoj služeb TIC ČVUT
Ing. L. Hrstka  
17:10 - 17:30Diskuze  
 
Řídicí systémy a umělá inteligenceStředa, 14. 9.
 posluchárna T2:D3-209 (FEL Dejvice)
ČASPROGRAM
08:30 - 12:30Technologie pro budoucnost a umělá inteligence (projekce populárně – vědeckých snímků) 
08:30 - 09:00projekce snímku
Airbus 380 – největší civilní letadlo světa  
09:00 - 09:20projekce snímku
Jak se stát kyborgem  
09:20 - 10:15projekct snímku
Pohybující se země 
10:15 - 10:30projekct snímku
Kosmonauti na FEL 
10:30 - 11:00projekce snímku
Ve světle humanity 
11:00 - 11:20projekce snímku
Concorde – má láska 
11:20 - 11:30projekce snímků:
– Bezpečnost počítačových sití CAMNEP
– Agent Fly – bezpečnost letového provozu
– 3D rekonstrukce fasád 
11:30 - 12:00projekce snímku
Proměny údolí 
 
Komunikační a informační technologie Čtvrtek, 15. 9.
 posluchárna T2:D3-209 (FEL Dejvice)
ČASPROGRAM
08:30 - 09:00Počitačova grafika a interakce
prof. Ing. J. Žára, CSc. 
09:00 - 09:30Film a animace
Ing. Sýkora 
09:30 - 10:00Multimediální aplikace v síťovém prostředí
Ing. Navrátil 
10:00 - 10:30Projekty Centra ATG
(např.: technologie pro řízení letového provozu, pro ochranu počítačové sítě,pro výměnu informací)
Bc. Š. Kopřiva, MSc. 
10:30 - 11:00Mobilní technologie, GPS a jejich aplikace
doc. Ing. J. Chod, CSc. 
11:00 - 11:10projekce snímku
Váš průvodce v mobilním telefonu 
11:10 - 11:30Novinky v telekomunikačních technologiích
Dr. L. Kencl 
11:30 - 12:003D prezentace technických oborů
dr. J. Pelikán

(možnost pro skupinu 100 studentů na Fakultě strojní, posluchárna 336) 
12:00 - 12:05projekce snímku
– Bezpečnost počítačových sití CAMNEP  
12:05 - 12:10projekce snímku
– 3D rekotrukce fasád  
 Institut Intermédií T2:HI-25 (FEL Dejvice)
ČASPROGRAM
11:30 - 12:30Návštěva Institutu Intermedií - zajímavé projekce a 3D Cave
Ing. R. Berka, Ph.D.

návštěva IIM bude možná po skupinách 20 studentů

2 studentské filmy:
– Já jsem Tvůj mobilní telefon
– Pokus o animaci

3D zpracování snímku
– UTOPIE 3D - Temelín 
 
E-mail