Informace english
Klíčová data
Obecné informace
 
Zahájení konference:úetrý, 13. 9. 2011 v 8,30 hodin
Zakončení konference:čtvrtek, 15. 9. 2011 ve 12,30 hodin
Osobní účast
 
Přihlášky k osobní účasti (registrace):do 15. 8. 2011 (včetně)
 
 
E-mail