Informace english
Statut
Statut akce

6. mezinárodní konference

EMTECH 2011

Praha
13. – 15. září 2011

Vyhlašovatelé

České vysoké učení technické v Praze

Odborný garant a hlavní organizátor

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Osobní záštita

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor ČVUT v Praze

Partneři

Městské části Praha 6
iDNES.cz
Seznam.cz

Místo konání

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Národní technická knihovna Praha 6


STATUT

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Cílem konference EMTECH je uspořádat diskusní fórum na téma aktivit souvisejících s rozvojem vysokoškolské výuky, s celoživotním vzděláváním a vzděláváním handicapovaných.
  2. Těžištěm konference EMTECH je mezinárodní prostor pro diskuse, semináře a prezentace.
OSOBNÍ ÚČAST
  1. Přihlášky k osobní účasti je nutno zaslat elektronicky prostřednictvím formuláře na http://emtech.cvut.cz nejpozději do 15. srpna 2011.

Kontakt

EMTECH České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Mylada Balounová – Odbor vnějších vztahů – PR
Technická 2, 166 27  Praha 6
tel.: 224 353 931, 728 286 099
e-mail: baloumilcvut.cz


Internetové stránky

http://emtech.cvut.cz

 
E-mail